Regulament Concurs Danone Nutriday

Concurs 16.05.2011 dietetik

 


 

Esti pe dietetik.ro, locul in care afli cum sa traiesti sanatos si ce diete ti se potrivesc!

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE DANONE

“Concurs de retete ”

organizata de S.C. Danone P.D.P.A. S.R.L.

(perioada: 09 mai – 30 iunie 2011)

 

Art. 1 – Organizatorul

  1. Organizatorul campaniei promotionale cu premii “Concurs de retete” (denumita in continuare „Promotia”) este S.C. Danone P.D.P.A. S.R.L. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 2, Str. Soldat Nicolae Cânea nr. 96, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40 /9619 /1996, cod unic de inmatriculare 8961927.

  2. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

  3. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Promotiei

  1. Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei. Promotia va incepe pe data de 09 mai 2011, ora 00:00:01 si va dura pana la 30 iunie 2011, ora 23:59:59.

 

Art. 3 -  Regulamentul oficial al Promotiei

  1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • in format electronic, prin accesarea siteurilor www.ebucataria.ro si www.dietetik.ro

 • in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, sector 2, Str. Soldat Nicolae Canea nr. 96.

  1. De asemenea, informatii detaliate privind Promotia pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica 021.207.00.27  (tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 18.00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).

  2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe www.ebucataria.ro si www.dietetik.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

 

Art. 4 - Dreptul de participare

  1. Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.
  2. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:
 • anga jatii companiei Danone P.D.P.A. S.A. si ai distribuitorilor acesteia
 • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei

 

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

 

Art. 5 – Produsele participante

  1. Prin Produse Participante se va intelege ca urmatoarele produse comercializate de catre Organizator pe piata din Romania participa la Promotie:

 1. Nutriday Natural 140g, 1, 400g
 2. Nutriday 0% 140g
 3. Nutriday Usor  :100g,
 4. Nutriday de Baut 370g
 5. Nutriday Delicios Capsuni 125g
 6. Nutriday Delicios Caise  125g
 7. Nutriday Delicios Visine 125g
 8. Nutriday DeliciosFructe de padure  125g
 9. Nutriday Delicios Biscuiti 125g
 10. Delicios caise 400g
 11. Delicios capsuni 400g
 12. Nutriday de Baut 450g (numai in mai), 490g (numai in iunie)
 13. Nutriday Sana in ambalaje 450 g, 950g
 14. Nutriday Natural 8X140g
 15. Nutriday Delicios 8X125g


 

  1. Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

  2. Produsele participante la promotie sunt disponibile in limita stocului existent.

 

Art. 6 – Premiile Promotiei

 

In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele premii:

Natura premiului

Cantitate

totala

Total valoare neta

(fara tva)

 

[buc]

[RON]

Aparat foto digital BenQ C1450, 14MP, Negru

8

1943

 

 1. Valoarea neta totala a premiului ce va fi oferit in cadrul Promotiei este de 2409 RON cu TVA inclus.

   
     
     

 

  1. Valoarea neta totala a premiului ce va fi oferit in cadrul Promotiei este de 2409 RON cu TVA inclus.

  2. Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, premiul Promotiei nu poate fi inlocuit cu un alt bun, bani sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.

 

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

 

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie

7.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

 2. Participantul  trebuie sa aibe cont pe www.facebook.com;

 3. Participantul trebuie sa raspunda la sondajele facute pe pagina de facebook a siteeului www.dietetik.ro

 4. La sondaje se va raspunde exclusiv in perioada Promotiei  09 mai 2011, ora 00:00:01 si va dura pana la 30 iunie 2011, ora 23:59:59;

 

7.2.    Modalitatile de inscriere in Promotie

   1. Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 09 mai 2011 (ora 00:00:01) si pana la data de 30 iunie 2011 (ora 23:59:59),  raspunzand la sondajele de pe pagina de facebook ale siteuluiwww.dietetik.ro

In fiecare saptamana de promotie se va organiza cate un sondaj pe fiecare site in parte, avad ca tematica o zona georgrafica. La fiecare raspuns al unui user apare automat actiunea si pe wall-ul lui de forma: Nume user a raspuns la sondajul........… cu urmatorul raspuns............…                                                                        
Participantii pot propune si ei variante de raspuns pe care ceilalti useri sa le pot vota ulterior.

   1. Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:

 1. Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Promotiei

 2. Daca au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

 

7.3. Desemnarea castigatorului

   1. Extragerile vor avea loc dupa cum urmeaza:

  • in data de 17 mai pentru toti participantii care au raspuns la sondajele in perioada 09-15 mai 2011; in cadrul extragerii va fi oferit un aparat foto pentru cei care au raspuns la sondajele facute pe pagina de facebook a site-uluiwww.dietetik.ro

  • in data de 24 mai pentru toti participantii care au raspuns la sondajele in perioada 16-22 mai 2011; in cadrul extragerii va fi oferit un aparat foto pentru cei care au raspuns la sondajele facute pe pagina de facebook a site-ului www.dietetik.ro

  • in data de 31 mai pentru toti participantii care au raspuns la sondajele in perioada 23-29 mai 2011; in cadrul extragerii va fi oferit un aparat foto pentru cei care au raspuns la sondajele facute pe pagina de facebook a site-ului  www.dietetik.ro

  • in data de 07 iunie pentru toti participantii care au raspuns la sondajele in perioada 30 mai – 05 iunie 2011; in cadrul extragerii va fi oferit un aparat foto pentru cei care au raspuns la sondajele facute pe pagina de facebook a site-ului www.dietetik.ro

  • in data de 14 iunie pentru toti participantii care au raspuns la sondajele in perioada 06-12 iunie 2011 in cadrul extragerii va fi oferit un aparat foto pentru cei care au raspuns la sondajele facute pe pagina de facebook a site-ului www.dietetik.ro

  • in data de 21 iunie pentru toti participantii care au raspuns la sondajele in perioada 13-19 iunie 2011; in cadrul extragerii va fi oferit un aparat foto pentru cei care au raspuns la sondajele facute pe pagina de facebook a site-ului www.dietetik.ro

  • in data de 28 iunie pentru toti participantii care au raspuns la sondajele in perioada 20-26 iunie 2011; in cadrul extragerii va fi oferit un aparat foto pentru cei care au raspuns la sondajele facute pe pagina de facebook a site-ului wwww.dietetik.ro

  • in data de 04 iulie pentru toti participantii care au raspuns la sondajele in perioada 27-30 iunie 2011; in cadrul extragerii va fi oferit un aparat foto pentru cei care au raspuns la sondajele facute pe pagina de facebook a site-ului www.dietetik.ro

   1. In cadrul fiecarei extrageri se vor alege si 2 castigatori de rezerva.

 

7.4. Validarea si publicarea castigatorului

7.4.1. Ulterior desemnarii castigatorului Promotiei,  Organizatorul va proceda la validarea castigurilor.

Participantul desemnat castigator va fi contactat de catre Organizator pe pagina de facebook, in primele 5 zile lucratoare de la momentul jurizarii. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat in termen de 6 zile lucratoare, se va trece la validarea rezervelor, care va fi facuta dupa acelasi procedeu.  In cazul in care nici rezervele nu vor putea fi contactate din motive independente de organizator, premiul va fi anulat.

Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Promotie, la momentul contactarii telefonice, dupa cum urmeaza:

 • nume si prenume
 • adresa din cartea de identitate


 

Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:

 • sa indeplineasca conditiile de la Sectiunea 7.1 ale prezentului Regulament;

 • sa se raspunda la unul din sondajele organizata pe pagina de facebook a celor doua site-uri participante;

 

7.4.3. Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea pe pagina de facebook a site-ului pe care s-au inscris in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de data incheierii procesului de validare a castigatorilor, sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art. 7.4.2. de mai sus.

 

7.5. Intrarea in posesia premiilor

7.5.1. Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin colet postal, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 45 de zile lucratoare de la data la care lista finala a castigatorilor a fost afisata pe www.facebook.com

7.5.2. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

 

Art. 8 -  Taxe si impozite

  1. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Tags:
concurs
danone nutriday
regulament
Bookmark and Share
[del.icio.us] [Digg] [StumbleUpon] [Twitter]

Articole similare
Lasa un comentariu
 
codul de validare

Calculator
cm
kg
ani
   
Planifica-ti meniul
Intreaba specialistul
 • Dietetik raspunde, Dietetik raspunde

  Redactorii Dietetik.ro isi pun la bataie experienta si cunostintele acumulate. Adresati aici intrebarile...

 • Andra Chirnogeanu, Fitness trainer Fitcurves Andra Chirnogeanu
  Fitness trainer Fitcurves

Adreseaza o intrebare