Regulament concurs MARE PREMIU: CARE E RETETA TA SANATOASA?

Concurs 06.01.2011 Jeanette

Concursul MARE PREMIU: CARE E RETETA TA SANATOASA

Esti pe dietetik.ro, locul in care afli cum sa traiesti sanatos si ce diete ti se potrivesc!

 

 

 

Art. 1 Organizator

 


UZINA DE NET INTERACTIVE SRL

RO27031599 J40/5829/08.06.2010, denumita in continuare “Organizatorul”

 

 

Organizatorul î?i rezerv? dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desf??ur?rii concursului, cu men?iunea c? eventualele modific?ri vor fi aduse la cuno?tin?a participan?ilor ?i a publicului cu cel putin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participan?ii vor fi în?tiin?a?i prin e-mail sau telefon, iar publicul prin intermediul paginii de web pe care este publicat prezentul regulament.

 

 

 

Art. 2 Durata concursului ?i aria de desf??urare

 

 

 

Concursul MARE PREMIU: CARE E RETETA TA SANATOASA se deruleaz? în perioada 06.12.2011-0 6.01.2012 (ora 24), in Bucuresti, Romania.

 

 

 

Art. 3 Condi?iile de participare

 


 

 

Concursul se desf??oar? exclusiv pe Internet, pe site-ul http://www.dietetik.ro/. Are drept de participare orice vizitator care îndepline?te toate condi?iile de mai jos:

- cet??eni români ?i cet??eni str?ini de sex feminin, reziden?i în Bucuresti, România, care acceseaz? în intervalul de concurs site-ul http://www.dietetik.ro/ si citesc conditiile de participare

- sunt de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicat? concursului, în cazul în care sunt desemnati câ?tigator al concursului

 

- confirm? c? au citit ?i a înteles prezentul Regulament Oficial ?i c? esunt de acord în totalitate cu termenii ?i condi?iile precizate de acesta

 

Nu pot participa la acest concurs angaja?ii SC UZINA DE NET INTERACTIVE SRL, so?ul / so?ia acestora cat ?i rudele de gradul I ale angaja?ilor SC UZINA DE NET INTERACTIVE SRL. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situa?ia în care o persoana furnizeaz? date sau informa?ii false, eronate sau necorespunz?toare în completarea datelor personale. Organizatorul î?i rezerva dreptul de a descalifica participantii care incearc? sa fraudeze concursul.


 

Art.4 Protec?ia datelor personale

 

 

Tuturor participan?ilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interven?ie, dreptul de opozi?ie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale ?i dreptul de a se adresa justi?iei. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participan?i la înscrierea în concurs exlusiv în scopul anun??rii ?i idetific?rii ca?tig?torului.


 

 

 

Art. 5. Mecanismul concursului

 


Utilizatorii vor afla de concurs din pagina special creata pe site-ul

www.dietetik.ro

pe data de 6 decembrie 2011.

Utilizatorii se înscriu în concurs în intervalul 06.12.2011-06.01.2012, astfel:

 

 1. citesc si sunt de acord cu conditiile de participare descrise in pagina de concurs de pe

   

  www.dietetik.ro

 2. intra pe pagina de Facebook.com a site-ului Noblezza.ro si dau “like” la FAN page http://www.facebook.com/pages/Noblezza-Beauty-Lounge/166213173406259

 3. se logheaza in contul lor de pe dietetik.ro si propun o reteta din alimentatia personala, in formulare originala. Pentru a se califica, retetele trebuie sa aiba: formulare originala, toate ingredientele, modul de preparare si o idee de servire.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude din concurs orice incercare de fraudare a acestuia prin metode considerate de organizator ca fiind incercari de fraudare.  

 

 

In cazul in care se constata incercarea de fraudare a concursului de catre unul sau mai multi participanti, acestia vor fi exclusi din concurs. Prin excludere se intelege faptul ca Organizatorul nu va lua in calcul la jurizare, comentariul userului care a incercat sa fraudeze concursul.

 

 

Organizatorul va anunta atat pe site in pagina de concurs cat si pe pagina de Facebook, utilizatorii care au fost exclusi din concurs pentru fraudare.Metodele de depistare a incercarilor de fraudare a concursului constituie chestiuni private care tin de metode tehnice practicate de catre Organizator.

 


 

PREMIUL oferit in concurs consta intr-un set de proceduri specifice Noblezza Beauty Lounge, (a caror lista poate fi consultata pe Noblezza.ro), stabilite, conform diagnosticului corporal computerizat oferit castigatorului, precum si a expertilor Noblezza, in valoare totala de minimum 1000 RON. Premiul NU poate fi preschimbat in bani.


Voucherul premiu poate fi folosit in lunile ianuarie si februarie 2012.

 

Prin participarea la concurs se intelege ca participantul/a a citit, a inteles si a acceptat termenii si conditiile de participare la concurs.

 

Premiile sunt nominale si netransmisibile.

 

 

 

Art. 6. Desemnarea ?i anun?area câ?tig?torilor

 

 

 

Castigatoarea va fi desemnata in felul urmator: dintre cele trei retete cu numarul de voturi cel mai ridicat, juriul format din personalul Noblezza Beauty Lounge va stabili o castigatoare.

 

 

 

Castigatorii/ele vor fi anuntati/e pe pagina de concurs pe data de 10 ianuarie 2012.

 


 

 

Câ?tig?torilor/elor li se va aduce la cuno?tint? rezultatul concursului în 48 de ore de la desemnarea acestora, prin e-mail sau telefon în baza datelor funizate. De asemenea, numele câ?tig?torilor/elor sau nickname-ul cu care au participat in concurs, vor fi afi?ate pe pagina concursului de pe www.dietetik.ro. În cazul în care  castigatorul/ea nu trimite in 72 de ore de la data la care a fost contactat/a informatiile solicitate de Organizator sau daca a furnizat date de contact eronate /incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin deliberarea juriului.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anun??rii r?spunsurilor din motive care nu ?in de el.

 

 

Câ?tig?torii/ele vor intra în posesia premiilor astfel:

 

 • Vor furniza numele, prenumele, copie CI pentru a putea avea acces la serviciile oferite de catre Noblezza Beauty Lounge.

 

 

Organizatorul nu este responsabil de neintrarea in posesie a premiului datorata unor aspecte ce nu tin de el, ci de furnizori.

 

 

 

Premiile sunt valabile numai pentru persoanele de pe teritoriul orasului Bucuresti, Romania.

 

 

 

Art. 7. Informarea publicului

 

 

 

Regulamentul concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul

www.dietetik.ro

, dar ?i prin solicitare pe adresa Organizatorului. Participarea la acest concurs implic? obligativitatea respect?rii prevederilor prezentului regulament.


 

 

 

Art. 8. Întreruperea concursului

 

Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de for?? major? sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte ca acesta s? anun?e publicul prin intermediul site-ului dietetik.ro, contului de facebook.com si a contului de twitter.com


 

Art. 9. Taxe ?i impozite aferente

 

 

Organizatorul campaniei nu este r?spunz?tor de plata altor taxe sau a altor obliga?ii financiare legate de premiul oferit, acestea c?zând în sarcina persoanei ca?tig?toare.

 

 

 

Art. 10. Litigii

 

 

 

În cazul unor litigii ap?rute între SC UZINA DE NET INTERACTIVE SRL ?i participan?ii la concurs, acestea vor fi solu?ionate pe cale amiabil?. Dac? nu este posibil? rezolvarea litigiilor pe cale amiabil?, p?r?ile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solu?ionare instan?elor române competente.

Bookmark and Share
[del.icio.us] [Digg] [StumbleUpon] [Twitter]

Lasa un comentariu
 
codul de validare

Calculator
cm
kg
ani
   
Planifica-ti meniul
Intreaba specialistul
 • Dietetik raspunde, Dietetik raspunde

  Redactorii Dietetik.ro isi pun la bataie experienta si cunostintele acumulate. Adresati aici intrebarile...

 • Andra Chirnogeanu, Fitness trainer Fitcurves Andra Chirnogeanu
  Fitness trainer Fitcurves

Adreseaza o intrebare